HomeNieuwsGeef boeren zelf ruimte om duurzaamheid in te vullen

Geef boeren zelf ruimte om duurzaamheid in te vullen

Publicatiedatum: 18 mrt. 2019

Iedere boer moet zelf de ruimte krijgen om duurzaamheid in te vullen. Als het nu gaat om een gangbare,  natuurinclusief, een biologisch of een andere manier van bedrijfsvoering. We moeten de boeren deze ruimte bieden, aldus de boodschap van SGP Fryslân.

‘Fryslân is van oudsher een echte landbouwprovincie’. Zomaar een citaat uit het verkiezingsprogramma voor de Provinciale Staten van de SGP. Dat de SGP zo’n belangrijke punt in haar verkiezingsprogramma hebben opgenomen, blijkt wel uit het feit dat een delegatie op maandag 4 maart jl. een bezoek bracht aan bij een agrarisch bedrijf te Oudemirdum.                                                                                            

Mooi voorbeeld
Met veel enthousiasme vertelde Lucas Westra over hun familiebedrijf. Het familiebedrijf, tegelijk een gezinsbedrijf, is van 60 melkkoeien in 1975 gegroeid naar 300 melkkoeien. Het bedrijf heeft altijd oog gehad voor duurzaamheid. Daarom is er op het bedrijf een mestvergister met een capaciteit van 530 kWe aanwezig, een windmolen met een capaciteit van 900 kWe en 650 stuks zonnepanelen. Naast de drie genoemde energiebronnen doet ook een waterzuiveringsinstallatie haar werk. Het vervuilde water op het boerenerf wordt gezuiverd voordat het in het oppervlaktewater wordt geloosd. ,,Het zijn grote investeringen geweest waar we geen spijt van hebben gehad”, laten ook zijn ouders Jan en Anneke weten.                                                                                            

Geen eenzijdige benadering duurzaamheid
Volgens Haaije de Jong, lijsttrekker van de SGP in Fryslân, is het bedrijf een mooi voorbeeld van de
gedrevenheid binnen de sector om te investeren in duurzaamheid. ,,Er komt veel op onze boeren af. Maar als er één sector is die de handen uit de mouwen steekt en laat zien wat duurzaamheid is, dan is het de landbouw wel.” De Jong hekelt de eenzijdige manier hoe er wordt gekeken naar duurzaamheid. ,,Er zijn veel manieren om dit in te vullen. Dus geen focus op bijvoorbeeld alléén biologisch. Het moet van onderop komen. Heel mooi is de inzet op natuurinclusieve landbouw, waarbij ingestoken wordt op meer biodiversiteit en wat breed door boeren gedragen wordt.”

 Biologische boeren voorgetrokken    
Volgens De Jong kan de provincie daarin wel wat nuchter SGP-geluid gebruiken. ,,Neem het voorbeeld van de uitgave van pachtgrond, waarbij de boeren met de meeste punten op het gebied van duurzaamheid het land krijgt toegewezen. In de praktijk betekent het dat vooral biologische boeren aan het langste eind trekken. Dit terwijl het om 1-jarige pacht gaat en ze het land niet eens voor eigen gebruik kunnen inzetten. Waarom heeft een gangbare boer, die inzet op duurzaamheid, minder kans om deze grond te pachten? Dit past niet in de visie van de SGP.

Haaije de JongPresentatie